`

Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie

Aktualności - Archiwum

Poszukujemy chętnej osoby na stanowisko

(2022-08-23 15:03:13)

KONSERWATOR – HYDRAULIK

 

Zakres obowiązków:

  • Konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, w tym:
  • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych urządzeń węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • wykonywanie napraw i remontów ww. urządzeń i instalacji wynikających z bieżących i okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych;
  • usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez Spółkę;
  • niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich zauważonych przeróbek wykonywanych bez zgody administratora przez użytkowników w ich lokalach w ww. instalacjach, a w szczególności przeróbek instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany lub likwidacji grzejników, ingerencji w wodomierze, zawory regulacyjne, itp.

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe o profilu hydraulik, wodno-kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania,
  • doświadczenie w pracach związanych z konserwacją i remontami instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • doświadczenie w pracach konserwacyjnych i utrzymania ciągłości pracy: urządzeń, węzłów, instalacji i sieci cieplnych; urządzeń, instalacji i sieci gazowych; urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • znajomość norm i przepisów z zakresu prawa wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
  • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniające do obsługi:

- urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło,

- kotłów parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe,

- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi.

CV prosimy przesłać na adres e-mail: pgkwegrow@home.pl lub złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, w terminie do dnia 07.09.2022 r.