`

Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie

Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69

Godziny pracy: pn - pt  7:00 - 15:00

Regon: 710045680

NIP: 824-000-31-72

BDO: 000041835

KRS: 0000112493

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 4.295.000,00 zł

Numer konta bankowego: PKO BP SA: 59 1020 4476 0000 8002 0102 6855

Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl

Strona BIP: pgkwegrow.naszbip.pl

Adres e-mail: pgkwegrow@home.pl

Adres e-mail do przesyłania faktur: faktury@pgk.wegrow.pl

Adres skrytki e-puap: PGK_Wegrow

telefony:

- centrala:      25 792 23 11

- fax:             25 308 11 87

- ZOiGO:        25 792 26 54

- targowisko:  25 792 24 47