`

Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik Zakładu - Emil Tarkowski (e.tarkowski@pgk.wegrow.pl)
tel. 25 792 23 11 w. 3

Konserwator hydraulik - tel. 608 688 586
Konserwator elektryk - tel. 600 776 623

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizuje zadania w zakresie:

administrowania zasobami mieszkaniowymi
i użytkowymi

zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi

W administrowaniu posiada 44 budynki komunalne będące substancją mieszkaniową Miasta Węgrów oraz 13 budynków wspólnot mieszkaniowych. Oprócz lokali mieszkalnych administruje 42 lokalami użytkowymi.

Zebrania wspólnot mieszkaniowych

wzór pełnomocnictwa