`

Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie

Targowiska


Spółka administruje trzema targowiskami:

  • targowiskiem przemysłowym przy ul. Podlaskiej
  • targowiskiem rolno-spożywczym przy ul. Zwycięstwa
  • targowiskiem płodów rolnych przy ul. Gdańskiej 
Kierownik - Bożena Safiańska (b.safianska@pgk.wegrow.pl)
tel. 25 792 24 47

Regulamin targowiska przy ul. Podlaskiej

Regulamin targowiska przy ul. Zwycięstwa

Regulamin targowiska przy ul. Gdańskiej