`

Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie

O PGK Węgrów


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie
powstało w roku 1992 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki potwierdzoną Aktem notarialnym z dnia 24.01.1992 roku Repertorium A 156/92 i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000112493.


(zdj.: siedziba Spółki - widok od strony południowej)

        Władzami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników - w osobie Burmistrza Miasta Węgrowa
 • Rada Nadzorcza – w składzie:

             Janusz Dołęga          - Przewodniczący

             Krzysztof Dąbrowski  - Członek

             Dariusz Kowalczyk     - Członek

             Tomasz Laskowski     - Członek

 • Zarząd Spółki – jednoosobowy. Członek Zarządu - Dyrektor: Edwin Salamon

Zgodnie z §10 Umowy Spółki do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Zarząd jednoosobowy. Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo burmistrz Miasta Węgrowa. Miasto posiada 100% udziałów Spółki.

        W skład organizacyjny Spółki wchodzą:

 • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Targowiska

Aktualności

 

 

ARCHIWUM

Harmonogramy wywozu odpadów dla mieszkańców na 2024 rok

(2024-01-18 09:09:00)

link do harmonogramów


Harmonogramy wywozu odpadów na 2024 rok dla nieruchomości niezamieszkałych (FIRMY)

(2024-01-18 09:07:39)

link do harmonogramów


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla mieszkańców sektora II Miasta Siedlce

(2024-01-10 15:47:36)

INFORMACJA

dla mieszkańców sektora II Miasta Siedlce

                W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych sektora II Miasta Siedlce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Węgrowie uprzejmie informuje:

 • Od 1 stycznia 2024 r. firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych sektora II Miasta Siedlce jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie (dalej jako: „Przedsiębiorstwo”).
 • Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do odbioru odpadów komunalnych, natomiast firma uprzednio odbierająca odpady (PUK Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) jest zobowiązania do zabrania dotychczas używanych przez Państwa pojemników. W okresie przejściowym, do czasu zabrania pojemników przez firmę uprzednio odbierająca odpady, może zdarzyć się sytuacja, że ilość pojemników będzie zdublowana, na co Przedsiębiorstwo nie ma wpływu.
 • Przedsiębiorstwo do czasu wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych z sektora II Miasta Siedlce w stosowne pojemniki i worki będzie odbierać odpady komunalne zgromadzone przez Państwa w pojemnikach i workach firmy uprzednio odbierającej od Państwa odpady.
 • Przedsiębiorstwo dokonując odbioru odpadów komunalnych będzie na bieżąco monitorować prawidłowość segregacji oraz stan zapełnienia poszczególnych pojemników. Przedsiębiorstwo może dokonywać stosownych korekt ilości pojemników na poszczególne odpady dążąc w szczególności do zwiększenia ilości pojemników na odpady segregowane. Wszelkie uwagi, w tym w zakresie zapotrzebowania na konkretny rodzaj pojemników właściciele/zarządcy nieruchomości mogą zgłaszać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa (preferowany kontakt mailowy: biuro@pgk.wegrow.pl).
 • Przedsiębiorstwo posiada punkt obsługi znajdujący się w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 9 (III piętro, lokal oznaczony logo Przedsiębiorstwa) czynny w godz. 7.00-15.00.  W punkcie mogą Państwo odebrać harmonogramy, worki (w tym typu Big Bag), a także złożyć reklamację.
 • Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z worków typu Big Bag odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym (nr tel.  25 792 23 11, 668 274 627 lub e-mail: biuro@pgk.wegrow.pl) w najbliższym terminie wynikającym z harmonogramu. Zgłoszenia odbioru należy dokonać najpóźniej do godz. 12°° dnia poprzedzającego dzień odbioru zawarty w harmonogramie. W przypadku dokonania zgłoszenia po wskazanym terminie odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu odbioru.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane w ilości 1 m3 rocznie z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości 1 m3 rocznie z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w zabudowie wielorodzinnej. Worki typu Big Bag (o pojemności 1 m³) będą zatem wydawane w ilości 1 worek na 1 nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub 1 samodzielny lokal mieszkalny rocznie.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 110.
 • W związku ze zmianą podmiotu odbierającego odpady nie ulega zmianie tryb i wysokość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą określa Miasto Siedlce stosowną uchwałą.
 • Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług proszę kierować telefonicznie lub mailowo (nr tel.  25 792 23 11, 668 274 627,  e-mail: biuro@pgk.wegrow.pl).


I N F O R M A C J A dla mieszkańców sektora II Miasta Siedlce

(2023-12-22 14:56:39)

Uprzejmie informujemy, że w następstwie wygrania przetargu oraz zawarcia w dniu 21.12.2023 r. stosownej umowy z Miastem Siedlce, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Węgrowie od dnia 01.01.2024 r. będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II Miasta Siedlce.

W najbliższych dniach pracownicy Przedsiębiorstwa sukcesywnie będą dostarczać do ww. nieruchomości pojemniki, worki oraz harmonogramy odbioru odpadów.

Z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa na wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki oraz harmonogramy odbioru odpadów pozostało jedynie kilka dni, w których zawiera się okres świąteczny. Wobec powyższego liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Wprowadzamy indywidualne rachunki bankowe

(2023-12-01 15:02:27)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Węgrowie informuje, iż z dniem 27.11.2023r. zostały wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla najemców lokali komunalnych.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konta bankowe wskazane na zawiadomieniach o zmianie opłat.


Nowe taryfy za wodę i ścieki dla Węgrowa

(2023-07-10 12:17:48)


Gazele Biznesu

(2022-07-21 14:16:04)

Zostaliśmy wyróżnieni


Wynajem wysięgnika

(2022-02-17 19:34:11)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie świadczy usługę wynajmu wysięgnika koszowego.

 

Parametry techniczne wysięgnika:

 • Wysokość robocza: 19.60 m
 • Wysokość podnoszenia: 17.60 m
 • Zasięg boczny (300 kg): 8.7 m
 • Maksymalna ładowność: 300.00 kg
 • Obrót kosza 90º/90º

 

Cena wynajmu:

1 rbh - 125,- zł netto,

Na terenie Węgrowa dojazd gratis.

Poza terenem miasta Węgrów dojazd - 3,50 zł netto/km

Cena obejmuje pracę sprzętu wraz z jednoosobową obsługą.

Dodatkowe czynności, takie jak np. pielęgnacja drzew podlegają indywidualnym ustaleniom.


Aktualne numery kont dla WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ we Wspólnotach Mieszkaniowych

(2021-04-06 11:04:53)

Najemcy lokali komunalnych we Wspólnotach dokonują opłat czynszowych na indywidualne numery kont podanych w zawiadomieniach.

Wspólnota Mieszkaniowa

Numer konta

 

Gdańska 104

 

35 1240 2731 1111 0010 7907 6673

 

Osiedle Liw

 

11 1240 2731 1111 0010 7907 9821

 

Mickiewicza 10

 

80 1240 2731 1111 0010 7640 7878

 

Nowa 1

 

42 1020 4476 0000 8102 0017 4094

 

Nowa 5

 

74 1020 4476 0000 8502 0402 7520

 

Piłsudskiego 7

 

20 1020 4476 0000 8002 0017 4151

 

Piłsudskiego 9

 

30 1020 4476 0000 8602 0279 6654

 

Piłsudskiego 19

 

31 1240 2731 1111 0010 7907 5096

 

Piłsudskiego 21

 

34 1240 2731 1111 0010 7907 3975

 

Przemysłowa 10

 

89 1240 2731 1111 0010 7907 8417

 

Stadionowa 1

 

90 1020 4476 0000 8502 0520 1902

 

Stadionowa 6

 

83 1020 4476 0000 8202 0098 3742

 

Zwycięstwa 4

 

60 1020 4476 0000 8202 0392 4420

 

 


Informacja - oświadczenia

(2020-07-30 14:07:58)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Węgrowie zawiadamia, że w celu usprawnienia przepływu informacji oraz podniesienia bezpieczeństwa związanego z COVID-19 od 01 stycznia 2021 r. wszystkie dane dotyczące opłat, rozliczenia, zawiadomienia o zmianie opłat itp. będą przesyłane drogą elektroniczną.

     W związku z powyższym prosimy o wypełnienie oświadczeń, które były dołączone do rozliczeń za wodę i dostarczenie ich do biura PGK Sp. z o. o. na ul. Gdańskiej 69 lub do biura na Targowisku przy ul. Zwycięstwa 7.

     W przypadku nieotrzymania oświadczenia prosimy o zgłoszenie się do Przedsiębiorstwa lub pobrania ze strony internetowej PGK Sp. z o. o.

     Jeśli nie korzystają Państwo z poczty elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail kogoś z rodziny lub bliskich, kto będzie przekazywał Państwu informacje o zmianach.

 

druk oświadczenia dla mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych (.pdf)

druk oświadczenia dla mieszkańców zasobów komunalnych (.pdf)


Zasady segregacji odpadów

(2019-07-05 15:07:07)

link do strony


Świadczymy usługę mycia pojemników na odpady komunalne

(2021-08-30 16:29:02)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie świadczy usługę mycia pojemników na odpady komunalne.

Cennik mycia pojemników przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Węgrowie:

Wielkość pojemnika

Regularne mycie pojemników (min. 1 raz w miesiącu)

Doraźne mycie pojemników

1100/660

35 zł netto/ szt.

70 zł netto/ szt.

240/120/110

20 zł netto/ szt.

40 zł netto/ szt.

 

 

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 -15 00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej usługi proszone są zgłaszać zapotrzebowanie min. 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów bądź zapotrzebowaniem na mycie (w przypadku doraźnego mycia).

W przypadku regularnego mycia pojemników należy określić częstotliwość mycia i planowany okres korzystania z usługi.

Kontakt:

- adres e-mail: pgkwegrow@home.pl

- tel. 25 792 23 11 wew. 12

 

Zdjęcia pojemnika wewnątrz przed i po myciu

      

 

Zdjęcia pojemników przed myciem

 

Zdjęcia pojemników po myciu

 


Przetargi

ARCHIWUM

INFORMACJA

(2020-01-09 13:01:02)

Treści ogłaszanych przetargów zamieszczane są w zakładce BIP


Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69

Godziny pracy: pn - pt  7:00 - 15:00

Regon: 710045680

NIP: 824-000-31-72

BDO: 000041835

KRS: 0000112493

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 4.295.000,00 zł

Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl

Strona BIP: pgkwegrow.naszbip.pl

Adres e-mail: pgkwegrow@home.pl

Adres e-mail do przesyłania faktur: faktury@pgk.wegrow.pl

Adres skrytki e-puap: PGK_Wegrow

telefony:

- centrala:      25 792 23 11

- fax:             25 308 11 87

- ZOiGO:        25 792 26 54

- targowisko:  25 792 24 47