Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Kierownik Zakładu - Piotr Napora (p.napora@pgk.wegrow.pl), tel. 604 558 610

Zastępca Kierownika - Krzysztof Paczuski (k.paczuski@pgk.wegrow.pl), tel. 668 274 627

Kontakt do Zakładu:
tel. 25 792 23 11 wewn. 1
lub  25 792 26 54 wewn. 1

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami świadczy usługi w zakresie:

odbioru nieczystości stałych w tym:
 
• udostępnianie pojemników i kontenerów na odpady komunalne o poj. 32 m³; 7 m³; 1,1 m³; 0,66 m³; 0,24 m³; 0,12 m³; 0,11 m³

• udostępnianie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,1 m³; 0,66 m³; 0,24 m³; 0,12 m³

• regularny odbiór odpadów sprzętem specjalistycznym DAF, Mercedes, MANSTAR, VOLVO, Renault, MAN, ISUZU

 

utrzymania czystości ulic i placów w tym: 

• zamiatanie ręczne i mechaniczne przy użyciu zamiatarki ciągnikowej BRODDSON NORDIC
• odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach i ulicach
• koszenie trawników 
 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - numer rejestrowy: 000041835

GIOŚ ZSEiE - numer rejestrowy: E0006962Z