Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

O instytucji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie powstało w roku 1992 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o Umowę Spółki potwierdzoną Aktem notarialnym z dnia 24.01.1992 roku Repertorium A 156/92 i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000112493.

      Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników - w osobie Burmistrza Miasta Węgrowa
  • Rada Nadzorcza – w składzie:

             Janusz Dołęga          - Przewodniczący

             Krzysztof Dąbrowski  - Członek

             Dariusz Kowalczyk     - Członek

             Tomasz Laskowski     - Członek

  • Zarząd Spółki – jednoosobowy. Członek Zarządu - Dyrektor: Edwin Salamon

Zgodnie z §10 Umowy Spółki do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Zarząd jednoosobowy. Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo burmistrz Miasta Węgrowa. Miasto posiada 100% udziałów Spółki.

W skład organizacyjny Spółki wchodzą:

  • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
  • Zakład Gospodarki Nieruchomościami